Hotline: 04.22.432.642
Chính sách Publisher
01
Điều kiện để được trở thành 1 Publisher

  1. Tất cả các website hoặc blog thông tin tại Việt Nam, đã đăng ký giấy phép hoạt động ICP (Nếu pháp luật bắt buộc) hoặc không đăng ký giấy phép ICP (nếu thuộc danh mục không bắt buộc đăng ký), đều được quyền tham gia chợ Ads Market. Ưu tiên các website có Rank của Alexa tại Việt Nam dưới 10.000.
  2. Người đại diện đăng ký tham gia Ads Market là chủ sở hữu website hoặc blog. Nếu ủy quyền, người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ.