Hotline: 04.22.432.642
Định dạng quảng cáo Đẹp mắt - hấp dẫn

Không thể không CLICK Quảng cáo hiển thị theo 11 kích thước chuẩn IAB

Đăng ký ngay
Dịch vụ Ads Market
Quảng cáo hiệu quả

Khách hàng sẽ tiếp cận với mọi người dùng theo những chủ đề đang được các khách hàng tiềm năng quan tâm tới.

Tối giảm chi phí Quảng cáo

Quảng cáo hiệu quả mới trả tiền, không hiệu quả sẽ không phải trả tiền.

Chức năng quản lý hiệu quả

Khách hàng sẽ tiếp cận với mọi người dùng theo những chủ đề đang được các khách hàng tiềm năng quan tâm tới.

Publisher cùng người quảng cáo

Ngoài việc đưa sản phẩm hoặc banner quảng cáo, các publisher còn được 1 kênh quảng cáo cho người dùng của mình thông minh theo độ tuổi, giới tính, vùng miền ...